19. januar 2006

Hyttene ved Mannsvatnet

Mange hytter er bygd på fjellet gjennom tida. Det ligg ialt 12 hytter nær til Mannsvatnet, 6 på nordsida innunder Solfjell, 5 på sørsida nedanfor Hauglandsfjellet, og Ungdomslagshytta i inste enden av vatnet. 8 hytter er gamle, sjølv om nokre av dei er restaurerte, medan 4 er nybygde.
I tillegg ligg det hytter ved Stølsvatnet, på Storhaug, på Ljosnesaksla og nede i Rødslio.

Hyttene ved Mannsvatnet vert først presenterte i kronologisk orden:
Det står att litt undersøkjing og evt. ein prat med eigarane før eg er heilt sikker på rekkefylgja. Dersom nokon har synspunkt på dette, sei frå.
Saka om den mogeleg 13. hytta ved Mannsvatnet, omsøkt av Thomas Eide, syner at Mannsvatnet var ukjend mark for Fylkesmannen. 8 hytter er gamle og har vel aldri vore søkt om dispensasjon for, sidan LNF og andre klassar ikke var laga då. Dei 4 siste kjem truleg inn under moderne forvaltning.


Ungdomslagshytta "Fjelly" vart sett opp i 1917, og er i særstilling den eldste.

Les meir om ho i eigen lenkje.
2. Mannsbu
Mannsbu vart bygd i 1940
3. Rødshytto
4. Fjellstovo5. Flatebø/Eidsvik


6. Arnesen-hytta


7. Norli (Kolltveit)8. Bine-Belle bu9. Hansbu
10. Kåre Vetrhus11. Ståle Eik


12. Vidar HauglandIngen kommentarer:

Legg inn en kommentar