2. januar 2019

Nyttår 2019

Året er berre to dagar gamalt før første besøk på hytta. Mariann og Harald, Dag og Berit kan køyra heilt opp til indianaren, og gå over Klepp mest utan snø. Og vatnet er ope på delen mot Stemno, så det er litt uvanleg midtvinter.

Lite snø, og is berre på inste del av vatnet. 
Veldig fint å gå på frosen mark.Vi har fått litt varme i omnen, ganske kaldt ute, 
ca 5 minus. Mariann, Harald og Berit kosar
seg 
med kaffi og matpakke.
18. oktober 2018

Vinteropplag

Oddlaug og Jørgen har vore på fjellet og stengt for vinteren:
heist opp vassverket, og lagt båten tilrette på Kutangen, med kjølen opp.

Om lag som dette (arkivfoto...)

11. september 2018

Haust eller seinsommar

Dag er til fjells for å gjera bot for det dårlege besøket i sommar. (Folk er vel lei av daud mus og isen som nett har gått).
Sommarveret er heilt klart slutt, og det liknar på haust, kalenderen seier det same. Mannsvatnet er heilt fylt opp og når gamle høgder. Det durar frå Stemno, og nivået stig kanskje 20 cm over brygga vår.
Det durar i omnen også etter ein stund, og då er det greit nok at det regnar mest i ett. Det vart mest inneteneste: loftvask, høyre på radio, ordna i vedskjulet, god mat, kjekke dagar.

Stormlykten er det einaste ljoset på fjellet.

Her er veret faktisk ganske bra ei stund.
Som de ser: hytta er også bra.


Båten er dregen opp så langt det let seg gjera,
vatnet står høgt. Takk til Lasse som skaffa nye
årer, de er veldig lette og gode.


20. juli 2018

Sommaren 2018

Sommaren 2018 var vel den finaste i manns minne, om enn litt tørr for bøndene.
Hytta vart flittig nytta, det syner hytteboka.

Det er ikkje bilete å syna frå sommaren, men eit arkivbilete frå 2011 set stemninga:


12. mai 2018

Våren er komen

Berre to veker etter at isen låg tjukk på vatnet er alt borte, og det liknar på sommar.
Gjert, Katrine og Dag er på dagstur, og alt et er greit på hytta. Bortsett frå ei daud mus.

Ei daud mus kan vera godt og dårleg nytt.
Dårleg nytt: Musa har kome seg inn i det indre av
hytta. Godt nytt: ho har sulta i hjel, altså er
matskapet tett..

Gjert og Katrine i kroken

Vatnet er nokså nedtappa, sjølv om snøsmeltinga
held på.

Ja, våren er komen


Og isen er vekke


28. april 2018

Framleis snø og is

Dag er oppom ein snartur, ein fin kveld. Det er framleis is på vatnet, og ein lyt vassa nokre blaute snøfonnar. Eg får "vassverket" i gang att; det er alltid litt krøkkete med luftlommer i slangen, og vatnet er KALDT.
 

10. februar 2018

Snøvinter 2018

Det har kome mykje snø i fjellet i januar, sjølv om det meste vart regn nede i dalen. Dag går opp i regn, på trass, og det vert etterkvart tungt å brøyta seg fram øvst i skogsvegen.
Fjellstovo er heilt nedsnødd på oppsida, og det er uråd å måka taket. Men svalgangen med inngongsdøra er genial, der er det mest ikkje snø.

Det er ruskete vinterstemning om kvelden


Sønnavinden har klistra snøen på vegg og glas

I tillegg har fokksnøen trengt seg inn i skjuletDet er bra med snø på oppsida av hytta....


Eg har gløymt skismurning, 
då er det greit med 
årgangssmurning frå 1970-talet


Den vesle Rød-hytta tek seg ut med kvit hatt

Vi har ubedne gjestar på loftet, ganske sikkert røyskatt. Sjå bilete av skiten. Han held til på det nye uteloftet og oppe over takplatene, heldigvis ikkje inne i den indre delen, heller ikkje i den nye gangen eller på do. Det er vanskeleg å gjera noko med det no, men til våren må han ut og vi må tetta grundig både her og der. Det vert nok også ein dryg vaskejobb.12. november 2017

Eit kaldt pust av vinter

Snøen har krope nedetter fjellsidene, så Gjert og Dag tek ein tur for å tappa av drikkevatnet og snu båten for denne gongen. Det er fint ver og julekort-stemning.


Fin stemning øvst i skogsvegen, men etterkvart
vert det tungt å gå.


Ein gamal kjenning, 
vinterdraktDet er kanhende 30 cm snø med blaut myr under, 
så det ikkje godt å kjenna kva som er kva, til tider..

På tide å leggja opp båten ja.På tide å stengja vassverket og..

Elles er alt ved det gode, og hytta står fint 
rusta til vinteren21. oktober 2017

Hausthelg

Dag er til fjells i mørkenatta, med litt nytteverdi: har installert gass- og røykvarslarar.

Det er mørkt og einsamt på fjellet, sjølv om det var ein glo i Mannsbu fyrste kvelden. Helga er tørr og fin trass regntida.

Solnedgong i vest lyser opp mørkenatta

Gassvarslaren er liten, går på
batteri inntil 10 år, og står
på golvet.

Røykvarslaren er i taket, lat
oss tru han ikkje går av i utide
pga. omnen. 
"Selfi" innanfrå stølshuset ved Vatnastøl. Er på
besøk etter oppfordring frå Magne Huglen.
Veldig fint restaurert. Saknar vindu, men steinbu 
er steinbu..

Same stølen som ovanfor.

Begge stølshusa, det bakerste er for reiskapar.
23. september 2017

Den finaste hausthelga

Kjell og Mona treff blink med veret, og fjellet visar seg fra si beste side både dag og natt.

Det kan vanskeleg bli betre enn dette ein haustdag

12. september 2017

Haust 2017

Haust eller sein sommar, vanskeleg å seie, men fint er det iallfall. Det er klart mørkare, men veldig fine kveldar, som denne mot Stemno.
Vatnet er nokså høgt for tida, nesten på betongkanten av den nye dammen.


Vatnet står akkurat over brygga vår..Vi har hatt gjestar på verandaen


Lasse på besøk, kaffi på plattingen