1. januar 1970

Gamle dagar i album frå Rød

f.v. ..., Magne,...
Endregård/Rød-hytta vert reist.
f.v. Inger Myklebust, Ruth
f.v. Gjert, Svanhild, Guri, Magne, Birger

Posted by Picasa


i lyngen: Gjert
f.v. Bjarne, Otto, Birger, ..., Alf Eidsvik
Hyttetømmer
Posted by Picasa

Eit arbeidslag, men kvar?
f.v.framme: Bjørn, Bjarne, Kjell, Thorolf, Tor.
f.v. bak: Mikal, Gjert, Lars, Gunnar/Ivar(?) Kjærland, Eirik?
f.v. Gjert, Finn, Magne, Johanna
f.v. Magne, Torvald (Sunde)
Endregård/Rød-hytta

Bjarne Rød m. hund
f.v. Anna Handegård, Agnes Øyjord (Lyngstrand)
f.v. Torvald Sunde, Marit Bringedal, ..., Martin Myklebust, Harald Sunde utanfor Mannsbu
Rødselet i sin velmaktsdagar (?)
Posted by Picasa

f.v. Lilly, Margrethe, Ragna, Magne


Astrid, Svanhild, Guri, Magne
Harald Snilstveit i senga
f.v. Kari, Tor, Gjert, Magne?
f.v. Harald Myklebust, Astrid, Svanhild, Magne, Guri, ...

Posted by Picasa

Magne
Magne

Ragnhild Breivik
f.v. Bjarne, Mikal, Lars, Magne, ...
Ragnhild Breivik
f.v. Hjørdis, Guri
Posted by Picasa

f.v. Kari, Boffen (hund)
Posted by Picasa

"Nesjahytto" / 8-gruppa si hytte / Fjellstovo i 50-åra
Magne
f.v. Bjarne, Johannes Sunde, Eirik, Gjert, Magne, Lars
Ald Eidsvik (?)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar